CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Để thuận tiện trong quá trình trao đổi, liên lạc với khách hàng, phục vụ chế độ bảo hành website về sau.
  • Thông tin thu thập bao gồm: Họ tên cá nhân, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Long Hoa Web sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  • Long Hoa Web sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  • Hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Long Hoa Web sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  • Trong trường hợp đặc biệt, Long Hoa Web có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.