Khắc phục lỗi ‘Too many connections’ khi dùng FileZilla

Xem thêm:  Cảnh báo: Thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội & Cách phòng tránh